Q U I C K C A R G O

Loading

Contract de prestări servicii

Contract de prestări servicii

  1   Părţile contractante

 1.1  QBM SYSTEMS S.R.L., cu sediul social în com. Chiajna, Str. Sergent Ilie Petre 100C, Et. 7, A. 379, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/4410/2020, având cod unic de inregistrare 43108350, având contul IBAN RO51INGB0000999910732170 deschis la ING Bank, reprezentată de dna. Ioana Andra Stan - în calitate de administrator, operator al platformei www.quickcargo.ro, și al tuturor subdomeniilor acesteia, în calitate de Prestator.

și

 1.2  Clientul cu datele de identificare trimise prin intermediul formularului de comandă din platforma www.quickcargo.ro au agreat următoarele:

Prezentul contract propus de QBM SYSTEMS S.R.L. trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.quickcargo.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Sunt de acord cu Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate reprezintă o acceptare din partea Clientuluia ofertei QBM SYSTEMS S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definiții:

www.quickcargo.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web și pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de QBM SYSTEMS S.R.L. prin intermediul site‐ului www.quickcargo.ro, în special cele de acces la aplicații de editarea comenzilor de transport, gestionare și administrare de documente financiar contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

Client: persoana juridică care face o comandă pe site‐ul www.quickcargo.ro

Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site‐ul www.quickcargo.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator: persoana fizică sau reprezentant al unei persoane juridice ce vizitează website‐ul www.quickcargo.ro fără a fi achiziționat servicii sau fără a fi făcut o comandă.

  2   Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

 2.1  Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.quickcargo.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței - Sunt de acord cu Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate.

 2.2  QBM SYSTEMS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.quickcargo.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

  3   Durata contractului

 3.1  Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

 3.2  Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la [email protected];

 3.3  În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate suplimentară;

 3.4  În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil doar după ce expira perioada pentru care Clientul a plătit deja și efectuează o noua plată, pentru un alt pachet;

 3.5  QBM SYSTEMS S.R.L. oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit aplicatia QuickCargo. Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar, caz în care se va instala și configura aplicația dedicată pentru fiecare Client. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate. QBM SYSTEMS S.R.L. va sterge datele în maxim 2 zile lucrătoare de la data notificarii.

  4   Valoarea contractului și efectuarea plății

 4.1  Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti QBM SYSTEMS S.R.L. o sumă trimestriala, semi-anuală sau anuală prevăzută în momentul finalizării comenzii online, în funcție de tipul abonamentului ales.

 4.2  QBM SYSTEMS S.R.L. va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata prin transfer bancar.

  5   Disponibilitatea serviciilor afișate

 5.1  Oferta QBM SYSTEMS S.R.L. cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.quickcargo.ro; QBM SYSTEMS S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce Clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

 5.2  Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientuluidin contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

 5.3  Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. QBM SYSTEMS S.R.L. nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în formularul de comandă.

 5.4  Accesul la programul QuickCargo este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

 5.5  QBM SYSTEMS S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.quickcargo.ro, dar poate garanta disponibilitatea serviciului 99.2% din timp. Perioada de lipsă de disponibilitate a serviciului nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, QBM SYSTEMS S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform informațiilor de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile QBM SYSTEMS S.R.L. pentru o perioadă mai mare de 10 zile, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

 5.6  În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile QBM SYSTEMS S.R.L., Clientul își poate exporta documentele în format PDF, iar nomenclatoarele de produse și clienți în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului(neplata, încalcara acestui contract etc), QBM SYSTEMS S.R.L. se va stradui, fara a garanta însă, sa ofere Clientuluiacces pentru a iși exporta documentele în format PDF, iar nomenclatoarele de produse și clienți în format tabelar. QBM SYSTEMS S.R.L. nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

 5.7  De asemenea, QBM SYSTEMS S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile QBM SYSTEMS S.R.L..

  6   Drepturile și obligațiile părților

 6.1  Drepturile și obligațiile Clientului

 6.1.1  Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

 6.1.2  Clientul se obligă să folosească serviciile QBM SYSTEMS S.R.L. în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

 6.1.3  Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

 6.1.4  Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor QBM SYSTEMS S.R.L.

 6.1.5  Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar QBM SYSTEMS S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

 6.1.6  Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

 6.1.7  Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului www.quickcargo.ro, cu Acord de licență software pentru programul QuickCargo, precum și cu Politica de confidențialitate:

 6.2  Drepturile și obligațiile QBM SYSTEMS S.R.L.

 6.2.1  QBM SYSTEMS S.R.L. asigură urmatoarele:

 • Accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul programului QuickCargo.
 • Asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicație. Nu oferim asistență în legătură cu emiterea de documente.
 • Backup zilnic al datelor
 • Conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)

 6.2.2  www.quickcargo.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. Datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. QBM SYSTEMS S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care QBM SYSTEMS S.R.L. primește notificari, înștiințări sau adrese cu privire la existența unor servicii sau activități cu o aparență înșelătoare (de tip "spam", "phishing", etc.) sau nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta.

 6.2.3  Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

 6.2.4  QBM SYSTEMS S.R.L. nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

 6.2.5  QBM SYSTEMS S.R.L. oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicatiei QuickCargo.

 6.2.5  QBM SYSTEMS S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale ( număr comenzi, număr utilizatori ) și de a le face publice în mod agregat.

  7   Înregistrare, parole și responsabilități

 7.1  Accesul Clientuluila funcționalitățile din cadrul site-ului aplicatiei QuickCargo este permis în funcție de tipul abonamentului pentru care a optat. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

 7.2  Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată ca find 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), QBM SYSTEMS S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

 7.3  Orice acces neautorizat la elementele ne‐publice ale site‐ului www.quickcargo.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont găzduit de noi, reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

  8   Răspunderea contractuală

 8.1  Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de QBM SYSTEMS S.R.L. precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientuluiși comportamentul acestora.

 8.2  Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.quickcargo.ro și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într‐un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

 8.3  QBM SYSTEMS S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

 8.4  Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi QBM SYSTEMS S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că QBM SYSTEMS S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

 8.5  Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, QBM SYSTEMS S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software‐ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. QBM SYSTEMS S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

 8.5  QBM SYSTEMS S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

  9   Încetarea contractului

 9.1  Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • Părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 • Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
 • Decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 • In caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

  10   Exonerarea de răspundere

 10.1  QBM SYSTEMS S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina QBM SYSTEMS S.R.L.

  11   Confidențialitate

 11.1  Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

 • De a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
 • de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a‐şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

 11.2  Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 • Informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
 • Informaţia era accesibilă publicului;
 • Partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.;

  12   Forța majoră

 12.1  Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

 12.2  Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

 12.3  Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

 12.4  Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

  13   Legea guvernantă

 13.1  Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

 13.2  Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul QBM SYSTEMS S.R.L.

  14   Dispoziții finale

 14.1  Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

 14.2  Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

 14.3  Orice notificare către QBM SYSTEMS S.R.L. trebuie trimisă electronic la adresa de e-mail [email protected]

soft transport,program gestiune transport, efactura, e factura, e-factura, etransport, e-transport, etransport,software case de expeditii, software transport, case de expeditii, comisoane transport,QuickCargo,comanda transport, Quick Cargo, soft pentru o casa de expeditii, aplicatie casa expeditii, soft, software, program, aplicatie, softtransport, transport, firma, firme de transport, transportatori, carausi, expeditie, casa de expeditie, expediție, case de expediție, marfă, dispecer, dispecerat, organizare, online, control, logistica, sistem, management, comenzi, comanda, flota, planificare, resurse, camion, camioane, vehicul, facturare, gestiune, evidență, sofer, ERP, OMS, TMS, export, import, solutie, mobil, automat, automata, CMR, Telematic, cursa, taxe de drum, Here, Harta, harti, consum, carburant, motorina, diesel, alimentari, rute, , Sistem de management al transportului, Software de transport, Logistică, Planificare rută, Transport maritim, Transport terestru, Transport aerian, Optimizare transport, Urmarire livrare, Depozitare, Distribuție, Gestionare flotă, Încărcare descărcare, Monitorizare vehicule, Rapoarte transport, Automatizare logistică, Expediții, Eficiență logistică, Urmărire GPS, Gestionare comenzi, Management stocuri, Flux de lucru logistic, Tranzit, Transport internațional, Companie de transport, Broker transport, Soluții telematice, Reducerea costurilor transportului, Planificare resurse, Transport cu temperatură controlată, Gestionare itinerarii, Sistem de urmărire a activelor, Gestionare documente transport, Management furnizori, Gestionare cheltuieli transport, Sincronizare logistică, Rute eficiente, Siguranța mărfii, Servicii logistice, Platformă TMS, Urmărire livrare în timp real, Gestionare întreținere vehicule, Planificare transport în vrac, Gestionare transport feroviar, Analize transport, Gestionare taxe vamale, Comunicare transportatori, Reducerea emisiilor de carbon, Tracking colete, Gestionare retururi